พิธีเปิดการฝึกอบรมนานาชาติ Community Empowerment to Promote Healthy Pregnancy and Children in the First Five Years of Life

3 กรกฎาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ จัดโครงการฝึกอบรมนานาชาติหลักสูตร Community Empowerment to Promote Healthy Pregnancy and Children in the First Five Years of Life สำหรับผู้รับทุนชาวต่างชาติ จำนวน 17 คน จาก 14 ประเทศ ได้แก่ อาเซอไบจัน บอสเนีย จอร์แดน มาดากัสกา มัลดีฟส์ เมอริเทียส มองโกเลีย ไนจีเรีย ซามัวร์ ซวาซิแลนด์ ซูดาน ตองกา แซมเบีย และไทย พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชรินทร์ เตชะพันธุ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธาน และ ศาสตราจารย์ ดร.วิภาดา คุณาวิกติกุล คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ กล่าววัตถุประสงค์ของการอบรม ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 4 คณะพยาบาลศาสตร์ โครงการดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม - 6 สิงหาคม 2562
แกลลอรี่