วิทยา มช. ชวนนักวิ่งเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020

9 ตุลาคม 2562

คณะวิทยาศาสตร์

         คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 มกราคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่ https://run.science.cmu.ac.th

ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/ScienceCMU.Run

**************************

           คณะวิทยาศาสตร์ และสมาคมศิษย์เก่าคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอเชิญชวนนักวิ่งทุกท่านเข้าร่วมการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน Science CMU Run 2020 ชิงถ้วยรางวัลเกียรติยศนายกสภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 5 มกราคม 2563 เส้นทางวิ่งภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จุด Start-Finish ณ บริเวณอาคารเคมี 1 คณะวิทยาศาสตร์  การแข่งขันแบ่งเป็น 2 ระยะ คือ Mini Marathon 10.5 กิโลเมตร และ Fun Run 4 กิโลเมตร

ประเภทการแข่งขันแบ่งเป็น 8 รุ่น (ชาย-หญิง) คือ 1. รุ่นอายุต่ำกว่า 20 ปี 2. รุ่นอายุ 20-29 ปี 3. รุ่นอายุ 30-34 ปี 4. รุ่นอายุ 35-39 ปี 5. รุ่นอายุ 40-44 ปี 6. รุ่นอายุ 45-49 ปี 7. รุ่นอายุ 50-59 ปี 8. รุ่นอายุ 60 ปี ขึ้นไป

จำนวนถ้วยรางวัลรวมทั้งหมด 50 ถ้วย ประกอบด้วย วิ่งมินิมาราธอน รวม 48 ถ้วย และถ้วย Over All ชาย-หญิง จำนวน 2 ถ้วย รับสมัครนักวิ่งจำนวน 2,020 คน โดยค่าสมัครแบ่งเป็น Mini Marathon 500 บาท Fun Run 400 บาท VIP 1,999 บาท และ VVIP 2,999 บาท รายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดงานจะนำเข้าสมทบกองทุน 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ เพื่อบูรณะอาคารฟิสิกส์ 1 ให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ 60 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสนับสนุนทุนการศึกษาแก่นักศึกษา และจัดหาครุภัณฑ์และเครื่องมือวิจัยในระดับสูง

นอกจากนี้ Science CMU Run 2020 ยังอำนวยความสะดวกให้กับนักวิ่งที่อยู่ไกล โดยเปิดรับสมัคร Virtual Run ผู้สนใจสามารถสมัครได้ที่ https://run.science.cmu.ac.th เปิดรับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 ตุลาคม 2562 เลือกวิ่งได้ทั้ง 2 ระยะ (Mini Marathon หรือ Fun Run) นักวิ่งสามารถวิ่งเก็บสถิติได้ทุกที่ ทุกเวลา สามารถวิ่งครั้งเดียวจนจบระยะ หรือสะสมระยะรวมกันหลายครั้งได้ โดยวิ่งเก็บสถิติในช่วงวันที่ 1 พฤศจิกายน - 31 ธันวาคม 2562 (ใช้ Application หรือนาฬิกา GPS ที่สามารถบันทึกข้อมูลการวิ่งแต่ละครั้งได้) เมื่อวิ่งครบระยะแล้ว ส่งหลักฐานไปยัง https://run.science.cmu.ac.th (หมดเขต 31 ธันวาคม 2562) (login ด้วย user name/password ที่ใช้ในการสมัคร) หลักฐานที่ต้องส่ง คือ รูปหน้าจอ Application ที่แสดงระยะเวลา ระยะทาง และวันเวลาในการวิ่ง และหลังจากวันที่ 5 มกราคม 2563 (วันจัดงาน Science CMU Run 2020) ทางทีมงานจะจัดส่งเสื้อ เหรียญ (และ buff สำหรับ Mini Marathon) ให้กับนักวิ่งตามที่อยู่ที่ระบุไว้ (โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายในการส่ง)

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2562 ที่เว็บไซต์ https://run.science.cmu.ac.th ติดตามความเคลื่อนไหวกิจกรรมได้ที่ www.facebook.com/ScienceCMU.Run

แกลลอรี่