แนะนำแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษา โรงเรียนวารีเชียงใหม่

8 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.สพ.ญ.ดร.กรรณิการ์ ณ ลำปาง หัวหน้าภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข และคณะทำงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เข้าให้คำแนะนำแนวทางการรับนักเรียนเข้าศึกษาระดับปริญญาตรี คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ แนะนำกระบวนการเรียนการสอน และแนวทางในการประกอบวิชาชีพเมื่อเรียนจบ ให้นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 - 5 ณ โรงเรียนวารีเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 7 พฤศจิกายน 2565 โดยมี คุณครูพัทธนันท์ ตั้งพิพัฒน์การกูล คุณครูฝ่ายแนะแนวโรงเรียนวารีเชียงใหม่ ให้การต้อนรับ
แกลลอรี่