ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน และคุณกิตติชัย ทิพย์ทา

5 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร. จิราพร กุลสาริน และคุณกิตติชัย ทิพย์ทา ในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็นข้าราชพลเรือนดีเด่น ประจำปี 2565 โดยมีศาสตราจารย์ ดร. นพ. สิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เป็นประธานในพิธีมอบเกียรติบัตรและเข็มเชิดชูเกียรติข้าราชการพลเรือนดีเด่น เมื่อวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุมภูมิบดินทร์ชั้น 6 อาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
แกลลอรี่