CMUBS ร่วมออกบูธนิทรรศการ ในงาน Thailand Quality Prize 2023 ครั้งที่ 40

4 เมษายน 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 29 มีนาคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมออกบูธนิทรรศการแนะนำคณะฯ ในงาน Thailand Quality Prize 2023 ครั้งที่ 40 ณ แกรนด์ฮอลล์ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพมหานคร เป็นระยะเวลา 3 วัน ระหว่างวันที่ 29-31 มีนาคม 2566 เพื่อแนะนำคณะฯ และนำเสนอผลงานของกลุ่ม QCC แก่บุคคลภายนอกได้รับรู้อย่างกว้างขวางมากขึ้น โดยกิจกรรมภายในบูธ มีการแจกหนังสือ “หลักการและวิธีปฏิบัติ 5ส : 5S Principles & Pra Ractice ” โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นผู้ประพันธ์ เพื่อเผยแพร่ความรู้วิทยาการ 5ส อย่างเป็นระบบให้แก่ผู้เยี่ยมชมบูธและเจ้าหน้าที่ประจำบูธต่างๆ โดยการออกบูธตลอดทั้ง 3 วัน ได้รับความสนใจจากผู้ร่วมงานเป็นอย่างดี ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่