กิจกรรมเปิดตัว “Basecamp24”

21 เมษายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

รองศาสตราจารย์ ดร.วรรณพร ทะพิงค์แก รองคณบดีฝ่ายบริหาร เข้าร่วมกิจกรรมเปิดตัว “Basecamp24” โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์นิเวศน์นันทจิต อธิการมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงาน ทั้งนี้ งานดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อประชาสัมพันธ์พื้นที่และการบริการของ Basecamp24 ให้แก่ผู้ประกอบการ และหน่วยงานต่างๆ รวมถึงเพื่อเสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันกับผู้ประกอบการ สร้างโอกาสธุรกิจ ณ NSP Rice Grain Auditorium อาคารอำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่) เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 31 มีนาคม 2565 เวลา 14.30-17.30 น.
แกลลอรี่