กิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะบริหารธุรกิจ

3 พฤษภาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 28 เมษายน 2566 CMUBS จัดกิจกรรมรดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส คณะบริหารธุรกิจ พร้อมเชิญ ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะ สมาคมนักศึกษาเก่าบริการธุรกิจและการบัญชี และ ศิษย์ปัจจุบันร่วมงาน ณ ลานอเนกประสงค์ โซน D คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเป็นการสืบสานประเพณีปีใหม่เมืองของชาวล้านนา โดยแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อผู้อาวุโส พร้อมทั้งรับคำอวยพรเพื่อเป็นสิริมงคลจากอาจารย์นิตยา วัฒนคุณ ตัวแทนอาจารย์อาวุโสของคณะฯ โดยมี รศ.ดร.อดิศักดิ์ ธีรานุพัฒนา รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน

ภายในงานมีการแสดงดนตรีพื้นเมืองสร้างสีสันและบรรยากาศตามแบบฉบับล้านนา การแสดงฟ้อนรำของบุคลากร ตลาดนัด AccBA สร้างสุข (กาดมั่วคัวฮอม) กิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมจากงานฝีมือตัดตุง พร้อมบริการเครื่องดื่มสมุนไพรและขนมพื้นบ้านโดยรอบบริเวณงาน ซึ่งนับเป็นกิจกรรมประเพณีที่สร้างความสุขให้กับชาวคณะฯ ได้เป็นอย่างดี

โดยในช่วงบ่ายผู้บริหารและบุคลากรคณะฯ ยังได้ร่วมเดินขบวนเพื่อร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดีและคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ บริเวณลานสัก มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่