ผู้บริหารคณะอุตสาหกรรมเกษตรเยือน Deakin University, Australia

13 พฤษภาคม 2562

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

เมื่อวันที่ 7 - 10 พฤษภาคม 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุจินดา ศรีวัฒนะ คณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.นพพล เล็กสวัสดิ์ หัวหน้าสำนักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร เข้าร่วมกิจกรรมหารือแนวทางการจัดทำหลักสูตรสองปริญญาระหว่างคณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขา Food Science and Technology ระดับนานาชาติ) และ Faculty of Health, Deakin University (Master of Human Nutrition) รวมถึงหารือแนวทางการออกแบบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขา Food Science and Technology ระดับนานาชาติ โดยดำเนินการหารือร่วมกับ Professor Dr. Russell Keast – Head, Centre for Advanced Sensory Science (CASS), Dr. Julie Woods - Associate Head of School Teaching and Learning, Dr. Catherine Milte - Postgraduate Coordinator, Professor Dr. David Austin - Faculty International, Professor Dr. Rod Snow - Associate Head of School International, Ms. Izabella Sulek - Manager, International and Partnerships) อีกทั้งยังได้หารือความร่วมมือทางด้านการวิจัยร่วมกับคณาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาประจำ CASS (Associate Professor Dr. Robert Shellie, Dr. Gie Liem, Dr. Snehal Jadhav, Dr. Georgie Russell, Ms. Simone Lewin, Ms. Uracha Wanich, and Ms. Kathryn Colla) ณ School of Exercise and Nutrition Sciences, Burwood, Victoria, Australia ในช่วงวันดังกล่าว 
แกลลอรี่