คณะผู้บริหารคณะสัตวแพทยศาสตร์ มช.ให้การต้อนรับ Prof. Duncan Boughton จาก Faculty of Agriculture Economy, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566

25 กุมภาพันธ์ 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.น.สพ.ดร.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย รศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม รองคณบดีฝ่ายวิจัย นวัตกรรม และวิเทศสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ Prof. Duncan Boughton จาก Faculty of Agriculture Economy, Michigan State University ประเทศสหรัฐอเมริกา ในการร่วมหารือเพื่อวางแนวทางการให้ทุนแก่สัตวแพทย์ชาวเมียนมาร์สำหรับเพิ่มพูนทักษะทางคลินิก ตลอดจนการเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาโท คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2566 ณ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new.php?id=88

แกลลอรี่