ทีมงานวิจัย O2O ร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานนำเสนอผลงานต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

21 สิงหาคม 2563

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

ทีมงานวิจัย O2O นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ภัทรพร คูวุฒยากร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรวิชย์ ถิ่นนุกูล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มณิษวาส จินตพิทักษ์ และอาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ อาจารย์วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำต้นแบบงงานวิจัยระบบร้านค้าอัจฉริยะไร้พนักงานประยุกต์การใช้งานกับระบบการจ่ายยาในระบบโรงพยาบาลเพื่อลดการสัมผัส ลดความเสี่ยงในการสัมผัสผู้ป่วยของเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาล ได้นำเสนอผลงานวิจัยต่อ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วยนายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์วรจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต ซึ่งเป็นประธานในการเปิดโรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลก กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2563 ข้อมูลโดย : https://www.facebook.com/media/set/?set=ms.c.eJw1yckJAEEMA7COlpx23H9jAxvyFGIpXDnRY~_b2cd2KAqgzWp5ZfeY~_f2cUFNWJOc8aD6dkE4M~-.bps.a.749219302580018&type=1
แกลลอรี่