คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยือน Iwate University ประเทศญี่ปุ่น

8 พฤษภาคม 2562

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2562 ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เดินทางเยือน Iwate University ที่ตั้งอยู่ ณ จังหวัดอิวาเตะ ประเทศญี่ปุ่น   โดยมี Prof. Akira Iwabuchi อธิการบดี และคณะผู้บริหารระดับสูงของ Iwate University ให้การต้อนรับ และหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน ในโอกาสนี้ มหาวิทยาลัยทั้งสองได้ร่วมลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ และในช่วงบ่าย ได้มีการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ รวมถึงการนำคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการพลาสม่าไฟฟ้าแรงสูงสำหรับเกษตรและอาหาร และเยี่ยมชม start up การปลูกเห็ดยามาบูชิตาเกะด้วยเทคโนโลยีพลาสม่า
แกลลอรี่