นักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์เข้ารับการประกาศเกียรติคุณนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕

24 มกราคม 2566

คณะวิทยาศาสตร์

            ศาสตราจารย์ (เชี่ยวชาญพิเศษ) ดร.ธรณินทร์ ไชยเรืองศรี คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ พร้อมด้วย ดร.สมหมาย เตชวาล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ ร่วมแสดงความยินดีกับนักศึกษาเก่าคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้รับการเชิดชูเกียรติเป็น "นักศึกษาเก่าดีเด่นมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี ๒๕๖๕" ซึ่งเข้ารับการประกาศเกียรติคุณ ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๕ เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรตินักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ ๒๓ มกราคม ๒๕๖๖ ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย

รองศาสตราจารย์ ดร.วินิจ เจียมสกุล รหัสนักศึกษา ๐๗๕๐๔๑ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กรการศึกษา
คุณกนก อินทรวิจิตร รหัสนักศึกษา ๒๒๐๕๐๐๑ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารองค์กร
คุณบุญชัย พานิชการ รหัสนักศึกษา ๒๗๐๕๑๑๗ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ

แกลลอรี่