สภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่4/2562

30 มกราคม 2562

สำนักงานมหาวิทยาลัย

วันอังคารที่ 29 มกราคม 2562 คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู้บริหารส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมงานสภากาแฟเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่4/2562 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่