ผู้บริหาร คณาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และบุคลากร คณะศึกษาศาสตร์ มช. รวมพลังสืบสานประเพณีรับน้องขึ้นดอย ประจำปี 2562

25 พฤศจิกายน 2562

คณะศึกษาศาสตร์

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.เกียรติสุดา ศรีสุข คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่าและศิษย์ปัจจุบัน รวมถึงนักศึกษาใหม่ รหัส 62 คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมประเพณีนำนักศึกษาใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำปี 2562 “55 ปี๋ มช. ลูกจ๊างขึ้นดอย โตยฮอยเบื้องพระยุคลบาท ไหว้สาพระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” โดยร่วมใจกันเดินขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพเพื่อความเป็นสิริมงคล รวมพลังสามัคคีของเหล่าลูกช้าง ซึ่งเป็นประเพณีที่ดีงามที่นักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกันจัดขึ้นทุกปี ณ ประตูหน้ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และวัดพระบรมธาตุดอยสุเทพราชวรวิหาร
แกลลอรี่