คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป ตำแหน่งเลขที่ S4170053 จำนวน 1 อัตรา

12 มีนาคม 2562

คณะมนุษยศาสตร์

คณะมนุษยศาสตร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งพนักงานบริการทั่วไป อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,340 บาท ตำแหน่งเลขที่ S4170053 จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารทั่วไป สำนักงานคณะมนุษยศาสตร์ (ปฏิบัติงาน ณ ภาควิชาภาษาอังกฤษ) 
ไฟล์แนบ