กิจกรรมการปฐมนิเทศนักศึกษาทุน และพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อใช้เป็นทุนในการส่งเสริมการศึกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

1 กันยายน 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

ศ.ดร.น.สพ.กรกฎ งานวงศ์พาณิชย์ คณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วย ผศ.ดร.น.สพ.ธวัชชัย สิงห์หล้า ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายศิษย์เก่าและนักศึกษาสัมพันธ์ และ ผศ.ดร.สพ.ญ.ศิริพร ขุมทรัพย์ ผศ.ดร.น.สพ.วรพัฒน์ ประชาศิลป์ชัย คณะกรรมการดำเนินการพิจารณาทุนการศึกษา ให้เกียรติเข้าร่วมการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนและพิธีมอบทุนการศึกษา ประจำปี 2566 แก่นักศึกษาสัตวแพทย์ ที่ได้รับคัดเลือก เพื่อใช้เป็นทุนในการส่งเสริมการศึกษา อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพในอนาคตต่อไป ณ ห้อง E115 คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2566

ที่มา : https://vmcmu.vet.cmu.ac.th/blog-detail-new?lang=th&id=265 

แกลลอรี่