รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง EP320008 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.-บาท โดยมีสัญญาจ้างดังนี้

27 มีนาคม 2567

คณะนิติศาสตร์

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยประจำแบบเพิ่มศักยภาพ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา เลขที่ตำแหน่ง EP320008 คุณวุฒิปริญญาเอก อัตราค่าจ้างเดือนละ 41,000.-บาท โดยมีสัญญาจ้างดังนี้

สัญญาจ้างระยะที่ 1 สัญญาทดลองปฏิบัติงาน ให้มีระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับแต่วันที่จ้าง
สัญญาจ้างระยะที่ 2 ผ่านการประเมินทดลองปฏิบัติงานให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 4 ปี
สัญญาจ้างระยะที่ 3 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างไม่เกิน 7 ปี
สัญญาจ้างระยะที่ 4 ให้มีระยะเวลาสัญญาจ้างได้ถึงสิ้นปีงบประมาณที่ผู้นั้นมีอายุครบ 60 ปี

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 30 เมษายน 2567

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่งานบริหารและธุรการ คณะนิติศาสตร์ โทรศัพท์ 053-942911

ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ https://www.law.cmu.ac.th/site/news-details/?news_id=32624
แกลลอรี่