การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของราผิวใบ (Sooty mold)

9 สิงหาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

การใช้ประโยชน์จากความหลากหลายของราผิวใบ (Sooty mold) โดยใช้สารสกัดเมแทบอไลต์ทุติยภูมิ ในการศึกษาการควบคุมทางชีวภาพ ซึ่งสามารถนำไปต่อยอดสำหรับงานวิจัยในอนาคตต่อไป

ผลงานวิจัยได้รับตีพิมพ์ในวารสาร Processes
ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2227-9717/10/2/329

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชากีฏวิทยาและโรคพืช
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่