ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งสัตวแพทย์ หน่วยอายุรกรรม หน่วยศัลยกรรม และหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำ จำนวน 2 อัตรา

20 พฤษภาคม 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์


ประกาศรับสมัครงานตำแหน่งสัตวแพทย์ หน่วยอายุรกรรม หน่วยศัลยกรรม และหน่วยฉุกเฉิน โรงพยาบาลสัตว์เล็ก โรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำ จำนวน 2 อัตรา

แกลลอรี่