ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาลัย

26 มิถุนายน 2566

วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล

ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป สังกัดสำนักงานวิทยาลัย

ด้วยวิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว(พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป (ด้านบริการการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา) สังกัดสำนักงานวิทยาลย อัตราจ้างเดือนละ 20,250.- บาท จำนวน 1 อัตรา

สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ถึงวันที่ 21 กรกฎาคม 2566

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์ประกอบข่าว หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานวิทยาลัย วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล โทรศัพท์ 053-943719

ผู้ประสงค์จะเข้าสมัครรับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าว สามารถสมัครได้ที่ ระบบสมัครงานอิเล็กทรอนิกส์ (CMU-HR Recruitment) ทางเว็บไซต์
แกลลอรี่