สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้การต้อนรับผู้แทนจากมหาวิทยาลัยมินิโซต้า

9 มกราคม 2566

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ

ศ. นพ. ขวัญชัย ศุภรัตน์ภิญโญ ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยนักวิจัย ให้การต้อนรับคณะจาก Center for Global Health and Social Responsibility (CGHSR), University of Minnesota ซึ่งนำโดย Dr.Shailey Prasad, MD, MPH, FAAFP., Mrs. Kathleen Griffin, MPA, CFRE. And Dr.Heidi Eschenbacher. Project Manager and Evaluator ทั้งนี้ได้หารือในเรื่องการดำเนินงานวิจัย และความร่วมมือในอนาคตระหว่างกัน
แกลลอรี่