โครงการ PH FON CMU Walking together

2 ธันวาคม 2562

คณะพยาบาลศาสตร์

กลุ่มวิชาการพยาบาลสาธารณสุข สำนักวิชาพยาบาลศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ จัดโครงการ PH FON CMU Walking together โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติณัฏฐ์ อัคคะเดชอนันต์ รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษาและพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา เป็นประธานเปิดงาน รองศาสตราจารย์ ดร.ศิวพร อึ้งวัฒนา ประธานโครงการฯ กล่าวรายงาน เป้าหมายเพื่อส่งเสริมให้คณาจารย์และบุคลากรคณะฯ มีวินัยด้านสุขภาพในการออกกำลังกายด้วยการเดิน เพื่อยังผลสู่สุขภาพกาย สุขภาพใจที่แข็งแรง อีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมให้ทุกคนได้ทำกิจกรรมที่ดีร่วมกัน เกิดความสามัคคี และสร้างพื้นฐานสู่องค์กรแห่งความสุขต่อไป ณ บริเวณห้องประชุม 201 และ ทางเดินเชื่อมอาคาร NT คณะพยาบาลศาสตร์ เมื่อวันศุกร์ที่ 29 พฤศจิกายน 2562

การเดินในสูตร 2 : 1 : 3 ดังกล่าวเป็นลักษณะเริ่มจากเดินในแบบช้า ๆ ประมาณ 2 นาที ต่อด้วยเดินแบบปกติ หรือ ปานกลางสบาย ๆ ประมาณ 1 นาที และ ปิดท้ายด้วยการเดินอย่างเร็ว ๆ อีก 3 นาที ควรเดินอย่างต่อเนื่องวันละ 30 นาที เป็นประจำอย่างน้อย 3 ครั้งต่อสัปดาห์ จึงจะได้เห็นผลทันตา เพราะการเดินจัดเป็นการออกกำลังอย่างหนึ่งที่สามารถปฏิบัติได้ง่าย ๆ ไม่สิ้นเปลือง ไม่ต้องใช้อุปกรณ์ แถมยังยังปลอดภัยที่สุด จากการศึกษาพบว่าการเดิน 10,000 ก้าวต่อวัน ช่วยลดความเสี่ยงต่อการเป็นโรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคหัวใจ และ ยังลดการสะสมของไขมันอีกด้วย ท่านที่สนใจสามารถเข้าชมการสาธิตรูปแบบการเดินสูตร 2 : 1 : 3 ที่ถูกต้องได้ผ่านทางช่องยูทูปของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้าไปแล้วพิมพ์ค้นหา FON CMU เจอแล้วทำตามรับรองคุณ…เป๊ะ ปัง ดูดีขึ้นแน่นอน คอนเฟิร์ม!


https://www.youtube.com/watch?v=cqutH9158Zs

แกลลอรี่