การนำผงเมล็ดลำใยที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญมาเป็นสารเสริมอาหาร ในการช่วยเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตในปลานิล

6 พฤษภาคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

ปัจจุบันการนำวัสดุเศษเหลือทางการเกษตรมาประยุกต์ใช้ในการเป็นอาหารสัตว์นั้นได้แพร่หลายเป็นอย่างมาก งานวิจัยชิ้นนี้เป็นอีกหนึ่งการวิจัย ที่มีการนำผงเมล็ดลำใยที่มีสารออกฤทธิ์สำคัญมาเป็นสารเสริมอาหาร ในการช่วยเป็นสารกระตุ้นภูมิคุ้มกันและการเจริญเติบโตในปลานิล ภายใต้การเลี้ยงระบบ biofloc
 ผลงานนี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Fish & Shellfish Immunology
 ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.sciencedirect.com/.../pii/S1050464822001553

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาสัตวศาสตร์และสัตว์น้ำ
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUBGCmodel #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3 #CMUSDG12
แกลลอรี่