เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN)

28 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


             รองศาสตราจารย์ ดร.วินิตา บุณโยดม รองอธิการบดี พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชนม์เจริญ แสวงรัตน์ผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ภญ.วรินทร รักษ์ศิริวณิช รองผู้อำนวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ ให้การต้อนรับ ฯพณฯ ดาตุ๊ก โจจี แซมูเอล เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำประเทศไทย พร้อมคณะรวมจำนวน 11 คน ในโอกาสที่มาเยี่ยมชมศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) ชั้น 3 อาคาร 1 คณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เข้ารับฟังการบรรยายสรุป ณ ห้อง D 206 อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ เยี่ยมชมอาคารนวัตกรรมสารสกัดมูลค่าสูง IExtract และเข้าเยี่ยมชมอาคารต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร ตลอดจนเข้าชมและเลือกซื้อสินค้าใน NSP INNO STORE เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับนวัตกรรมที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจหมุนเวียนแบบชีวภาพ BIO-Circular Green Economy วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2565
 
แกลลอรี่