บรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยใน CLMV หลังยุคโควิด 19"

5 พฤศจิกายน 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

คณะเศรษฐศาสตร์จัดกิจกรรมการบรรยายพิเศษ หัวข้อ "ศักยภาพและโอกาสของธุรกิจไทยใน CLMV หลังยุคโควิด 19" โดย คุณธนกร สังขรัตน์ Chief Executive Officer Mega Thirty Nine Development Co., Ltd. (Myanmar), Resonance Co., Ltd. (Vietnam), Marketing Dioxide Co., Ltd. (Thailand) เมื่อวันพุธที่ 21 ตุลาคม 63 เวลา 9.00 – 12.00 น. ณ ห้องเรียนรู้ตลอดชีวิต ฤทธิ์ ศิริมาตย์ ชั้น G อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่