สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมาเเละคณะ

23 มกราคม 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มช. ให้การต้อนรับ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกิจการชาติพันธุ์ สาธารณรัฐเเห่งสหภาพเมียนมาเเละคณะ โดยมีนางสาววนิดา เชื้อคำฟู หัวหน้างานบริหารทั่วไป รักษาการแทนเลขานุการสำนักฯ ผู้แทนผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกชัย มหาเอก รองอธิการบดี รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักฯ พร้อมด้วย นายสันต์ทัศน์ เพ็ญจันทร์ หัวหน้างานบริการและประกันคุณภาพ พร้อมด้วยบุคลากรสำนักฯ ร่วมให้การต้อนรับคณะดังกล่าว โดยการเดินทางมาเยือนประเทศไทยในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการ Ethnic Cultural Exchange Programme : Study Visit to Ethnic Regions in Lancang - Mekong Countries และได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 21 มกราคม 2566

รายละเอียดข่าว --> https://art-culture.cmu.ac.th/News/detail/2834 

แกลลอรี่