การบรรยาย หัวข้อ “Sustainable Branding and Storytelling”

8 ตุลาคม 2563

คณะเศรษฐศาสตร์

เชิญชวนเข้าร่วมการบรรยาย
หัวข้อ “Sustainable Branding and Storytelling”

โดย คุณทอปัด สุบรรณรักษ์
ผู้อำนวยการฝ่ายความยั่งยืนและสื่อสารองค์กรสายการบิน ThaiAirAsia (บจ. ไทยแอร์เอเชีย)

ในวันศุกร์ที่ 9 ตุลาคม 2563 เวลา 9:30-16:00 น.
ณ ห้องการเรียนรู้ตลอดชีวิต ชั้น G1 อาคารศูนย์ความเป็นเลิศเศรษฐศาสตร์ ชูชาติ เพ็ชรอำไพ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ลงทะเบียนได้ที่ https://cmu.to/pkano
รับจำนวนจำกัด 50 ที่นั่ง

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป/นักศึกษา 300 บาท/คน

สอบถามเพิ่มเติม
(053) 942235 | acadec.econcmu@gmail.com
ข้อมูลโดย : หน่วยประชาสัมพันธ์คณะเศรษฐศาสตร์
แกลลอรี่