ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย

24 พฤษภาคม 2565

คณะอุตสาหกรรมเกษตร

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาปริญญาโทที่ได้ทุนสนับสนุนการทำวิจัย พวอ., สวก., วช. และ ทุน TA/RA ของบัณฑิตวิทยาลัย ระดับปริญญาเอก ประจำปี 2565 ทุกท่าน
แกลลอรี่