หลักสูตรปริญญาโทสาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรมจัดกิจกรรม KIM CAMT Alumni camp 2022 เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา ป.โทและสร้างสัมพันธ์

19 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

หลักสูตรปริญญาโท สาขาการจัดการความรู้และนวัตกรรม วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มช. จัดกิจกรรมค่ายอบรมให้ความรู้และสร้างสัมพันธ์กลุ่มนักศึกษา KIM CAMT Alumni 2022 โดยภายในกิจกรรมได้มีการให้ความรู้แก่กลุ่มนักศึกษาในหัวข้อ How to be inspired towards innovation และ

การผลิตสื่อเพื่อสร้าง Website กลุ่ม Alumni เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา และสร้าง Community ในกลุ่มนักศึกษาเพื่อเอื้อต่อการเรียนและการทำงานในอนาคต โดยมีทั้งนักศึกษาไทยและนักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้หลากหลายชั้นปี โดยภายในกิจกรรมได้แชร์ประสบการณ์ความรู้ร่วมกันในด้าน Innovation

เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา ณ สนามกอล์ฟ อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญมาอบรมให้ความรู้และ Workshop โดยวันแรก Workshop ในหัวข้อ How to be inspired towards innovation โดย ดร.ตรีนุช วงศ์พิพิธ และวันที่ 2 สัมมนาอบรมในหัวข้อ "How to Create a Website" โดย ดร.เพ็ญศรี อรุณวัฒนามงคล ผู้อำนวยการ มูลนิธิศูนย์สารสนเทศเครือข่ายไทย (ทีเอชนิค)

ติดตามข่าวสารจาก GRAD-CAMT

หรือ ต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ?

เกี่ยวกับหลักสูตรและกิจกรรมของหน่วยบัณฑิตศึกษา CAMT CMU

Inbox: m.me/GraduateCAMT/

Tel: 053-942-649

Email: graduate@camt.info

แกลลอรี่