ผู้บริหารคณะและอาจารย์เยี่ยมชมนิทรรศการ CMU Lifelong Education ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022

24 พฤศจิกายน 2565

คณะสัตวแพทยศาสตร์

อ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ อวัยวานนท์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการและการศึกษาตลอดชีวิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และ ผศ.น.สพ.ดร.เกรียงไกร ทองก้อน อาจารย์สังกัดภาควิชาคลินิกสัตว์เลี้ยงและสัตว์ป่า ร่วมเยี่ยมชมนิทรรศการ CMU Lifelong Education ในงาน Thailand Lifelong Learning & Education Expo 2022 มหกรรมการเรียนรู้เพื่อพัฒนาทักษะและอาชีพอย่างยั่งยืน ณ อาคาร 8 ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี จัดขึ้นระหว่างวันที่ 23-25 พฤศจิกายน พร้อมหารือแนวทางการดำเนินกิจกรรมด้านการศึกษาตลอดชีวิตและหลักสูตร Skill4lifes ร่วมกับ รศ.ดร.นัทธี สุรีย์ รองผู้อำนวยการวิทยาลัยการศึกษาตลอดชีวิต มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อเติมเต็มสมรรถภาพด้านการทำงานและการเข้าสังคมให้แก่บุคคลในทุกช่วงวัย
แกลลอรี่