รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ได้รับทุนจาก Funding for International Cooperation and Development Fund (ICDF), Republic of China

6 มกราคม 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ขอแสดงความยินดีกับ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐา โพธาภรณ์ ได้รับทุนจาก
Funding for International Cooperation and
Development Fund (ICDF), Republic of China

Responsible Agency : Flower Section and Plant Biotechnology Research Centre of Royal Project Foundation

เพื่อดำเนินการวิจัย เรื่อง "Breeding and cultivation improvement on sub-tropical flower crops"


#SDGs1 #SDGs2 #SDGs8 #TRL4
#คณะเกษตรศาสตร์ #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพืชศาสตร์และปฐพีศาสตร์
แกลลอรี่