ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์

22 มีนาคม 2565

สำนักพัฒนาคุณภาพการศึกษา

ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งพนักงานปฏิบัติงาน สังกัดฝ่ายส่งเสริมการพัฒนาหลักสูตร เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ อ่านรายละเอียด