CMUBS จัดอบรมเตรียมความพร้อมกลุ่มสโมสรนักศึกษา เพื่อการวางแผนด้านการดำเนินกิจกรรม

21 มีนาคม 2566

คณะบริหารธุรกิจ

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2566 งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ จัดโครงการอบรมพัฒนากระบวนการทำงานเพื่อกิจกรรมสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ (Work process design for AccBA student union) ประจำปี 2566 แก่กลุ่มนักศึกษา ณ บ้านสวนรถไฟรีสอร์ท ต.บ้านปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ เพื่อสร้างความเข้าใจในบทบาทหน้าที่ของสโมสรนักศึกษาในฐานะผู้นำกิจกรรม โดยเป็นกิจกรรมที่ช่วยเตรียมความพร้อมด้วยการระดมสมองออกแบบเครื่องมือด้านการจัดการกิจกรรมสำหรับนำมาใช้ในการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจในปีการศึกษา 2566 นี้ อีกทั้งยังเป็นกิจกรรมหนึ่งที่ช่วยสร้างวิสัยทัศน์ของนักศึกษาไปสู่การมีภาวะความเป็นผู้นำ (Leaders of Leadership) และนักกิจกรรมนักศึกษาที่ดี

ในการนี้ ผศ.ดร.วิสุทธร จิตอารี รองคณบดี คณะบริหารธุรกิจ พร้อมด้วย คุณจินตนา จิตรสกุล นายกสมาคมนักศึกษาเก่าบัญชีและบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้เกียรติกล่าวโอวาทพร้อมร่วมเป็นกำลังใจแก่นักศึกษาที่ร่วมกิจกรรมด้วย
ข้อมูลโดย : หน่วยสื่อสารองค์กร คณะบริหารธุรกิจ
แกลลอรี่