รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ได้รับทุนจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties; OIE) ในฐานะหัวหน้าโครงการเพื่่อทำการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคลัมปิสกินในภูมิภาคเอเชีย

22 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ รศ.น.สพ.ดร.วีระศักดิ์ ปัญญาพรวิทยา ในโอกาสได้รับทุนจากองค์การโรคระบาดสัตว์ระหว่างประเทศ (World Organization for Animal Health หรือ Office International des Epizooties; OIE) ในฐานะหัวหน้าโครงการเพื่่อทำการศึกษาผลกระทบของการระบาดของโรคลัมปิสกินในภูมิภาคเอเชีย โดยมี ผศ.ดร.วราพร พิมพ์ประไพ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สพ.ญ. นพวรรณ บัวมีธูป (ผู้เชี่ยวชาญ) และ สพ.ญ. ดร. อรพรรณ อาจคำภา จากกรมปศุสัตว์ เป็นผู้ร่วมโครงการ

ที่มา : https://www.facebook.com/veterinarycmu/photos/a.180585449471879/1237743073756106

แกลลอรี่