รับมอบมอบเครื่องช่วยหายใจ จากบริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซล เอเชีย จำกัด

13 พฤษภาคม 2563

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์


คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นำโดยศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ชัยวัฒน์ บำรุงกิจ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และคณะผู้บริหาร รับมอบมอบเครื่องช่วยหายใจ มูลค่า 650,000 บาท จากบริษัท เป๊ปซี่โค เซอร์วิสเซล เอเชีย จำกัด โดยศาสตราจารย์พิเศษ ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย ประธานกรรมการฯ พร้อมด้วยคุณชวาลา วงศ์ใหญ่ ผู้จัดการอาวุโส ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร และคณะผู้บริหารบริษัท เป๊ปซี่-โคล่า (ไทย) เทรดดิ้ง จำกัด ร่วมมอบ ภายใต้ความร่วมมือกับมูลนิธิรักษ์ไทย ในโครงการ “Give for Hope” โครงการบริจาคเครื่องช่วยหายใจให้แก่โรงพยาบาลต่างๆ และบริจาคเงินเพื่อการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ที่จำเป็น (Give Care to Healthcare) เพื่อใช้ในการรักษาผู้ป่วยจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid – 19 ณ โถงหน้าสำนัก?งานผู้อำนวยการ ชั้น 1 อาคาร?บุญสม มาร์ติน? คณะ?แพทยศาสตร์? มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพุธที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ.2563
แกลลอรี่