การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2566

24 กันยายน 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

             กองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครั้งที่ 2/2566 โดยมีคุณวีณา ภัทรประสิทธิ์ ประธานกรรมการส่งเสริม ฯ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริม คณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ ร่วมการประชุม เพื่อปรึกษาหารือและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการวางแผนการดำเนินงานเพื่อการพัฒนาและส่งเสริมภารกิจต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ตลอดจนการจัดเตรียมงานราตรีส่งเสริมประจำปี 2566 เพื่อระดมทุนทรัพย์และหารายได้ในการนำไปสนับสนุนช่วยเหลือเป็นทุนการศึกษา ให้แก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ต่อไป ณ ห้องประชุมฝ้ายคำ ชั้น 1 สำนักบริการวิชาการ (Uniserv) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันอาทิตย์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2566
 
แกลลอรี่