กิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค “Start with STeP, Be Innovator Together” ต่อเนื่องรุ่นที่ 3

9 มิถุนายน 2565

คณะเกษตรศาสตร์

คณะผู้บริหารและบุคลากร คณะเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกิจกรรมสร้างเครือข่ายอุทยานวิทยาศาสตร์ภูมิภาค “Start with STeP, Be Innovator Together” ต่อเนื่องรุ่นที่ 3 เสริมทักษะต่อยอดงานวิจัยสู่การสร้างนักธุรกิจในรั้วมหาวิทยาลัย โดยมี ผศ.ดร.ธัญญานุภาพ อานันทนะ ผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวเปิดกิจกรรมพร้อมแนะนำการดำเนินงานและกลไกการให้บริการของอุทยานฯ เสริมองค์ความรู้การนำงานวิจัยมาผสานด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรม ต่อยอดสู่การทำธุรกิจเพื่อตอบโจทย์ภาคอุตสาหกรรม

และเยี่ยมชมพื้นที่ภายในอาคารเพื่อให้เห็นภาพการดำเนินงานของอุทยานฯ อาทิ โรงงานต้นแบบนวัตกรรมอาหารครบวงจร (Innovation Food Fabrication Pilot Plant), ศูนย์เทคโนโลยีการขึ้นรูปชิ้นงานสามมิติแบบครบวงจร (The Brick FABLAB), พื้นที่สนับสนุนสตาร์ทอัพในโปรแกรม Basecamp24 และพื้นที่ทดสอบตลาด NSP INNO STORE โดยมี ผศ.ดร.สุริยะ ทองมุณี ผู้ช่วยผู้อำนวยการฯ พาเยี่ยมชมพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 8 มิถุนายน 2565 ณ อุทยานวิทยาศาสตร์ภาคเหนือ (จังหวัดเชียงใหม่)

แกลลอรี่