ต้อนรับผู้จัดการ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่

25 กุมภาพันธ์ 2564

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

ศาสตราจารย์คลินิก นายแพทย์นิเวศน์ นันทจิต อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัย ให้การต้อนรับ Ms. Zhang Diqun ผู้จัดการ ธนาคารแห่งประเทศจีน (ไทย) จำกัด (มหาชน) สาขาเชียงใหม่ เข้าเยี่ยมคาราวะ และเยี่ยมเยือนมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมทั้งนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร เงินฝากประเภทต่างๆ สินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย สินเชื่อบ้านใหม่ และสินชื่อบ้านมือสอง รวมถึงการลดภาระหนี้อื่นๆ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2564 ณ ห้องรับรอง อาคารยุทธศาสตร์ สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่