พิธีเปิด K-CAMT Winter program

14 ธันวาคม 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

เมื่อวันอังคารที่ 13 ธันวาคม พ.ศ. 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวิชญ์ จันทร์ฉาย คณบดี วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าที่และนักศึกษาวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีเปิดอย่างเป็นทางการ ในการต้อนรับ นักศึกษา คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่จาก Wonkwang university สาธารณรัฐเกาหลี ในสาขา Computer Software Engineering, Digital Content Engineering, และ Artificial Intelligence Convergence จำนวน 19 คน ในโครงการ K-CAMT Winter Program 2022 ระหว่างวันที่ 11-24 ธันวาคม 2565 โดยโครงการมีเป้าหมายหลักเพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ร่วมแลกเปลี่ยนความรู้และการทำกิจกรรมทางด้านเทคโนโลยีร่วมกัน อาทิเช่น Robotics, AI Digital Arts, และ Digital Transformation เป็นต้น ตลอดจนการร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านการใช้ภาษาและวัฒนธรรมระหว่างนักศึกษาของวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษาจาก Wonkwang university สาธารณรัฐเกาหลี ซึ่งกิจกรรมในโครงการ K-CAMT Winter Program ครั้งนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก อันเป็นจุดเริ่มต้นแห่งการจุดประกายให้กับนักศึกษาของทั้งสองสถาบันฯ สู่การเรียนรู้ในประสบการณ์ที่แตกต่างและโอกาสสำหรับการพบเพื่อนในต่างแดน โดยนักศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจสามารถติดตามรายละเอียดและความเคลื่อนไหวโครงการเพิ่มเติมได้ที่หน้าเพจเฟสบุค CertCamt
แกลลอรี่