ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มช. ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินที่อยู่อาศัยของผู้พิการ

5 พฤศจิกายน 2564

คณะเทคนิคการแพทย์

รองศาสตราจารย์เทียม ศรีคำจักร์ อาจารย์ประจำภาควิชากิจกรรมบำบัด ร่วมกับ เทศบาลตำบลน้ำแพร่พัฒนา อ.หางดง จ.เชียงใหม่ งานศูนย์พัฒนาครอบครัวและคลินิกครอบครัวตำบลน้ำแพร่ ภาควิชากิจกรรมบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะทำงานศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน ลงพื้นที่เยี่ยมและประเมินการปรับปรุงสภาพสิ่งแวดล้อมที่อยู่อาศัยของผู้พิการ หมู่ 4 บ้านน้ำแพร่ และ หมู่ 7 บ้านท่าไม้ลุง ตามโครงการทำบ้านและชุมชนให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยและสนุกสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการและผู้ดูแล ตามแนวมัลติเซ็นซอรี่ (Multisensory Intervention/MSIs) ที่ตั้งอยู่บนฐานของชีวิต วัฒนธรรม ประเพณี และทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่ในชุมชน เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2564
แกลลอรี่