อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน รับรางวัล Best Presentation Award

21 ธันวาคม 2561

คณะการสื่อสารมวลชน

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อลิชา ตรีโรจนานนท์ อาจารย์คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้รับรางวัล Best Presentation Award ในการนำเสนอผลงานวิชาการเรื่อง Magic Dolls: Anatomically Detailed Dolls for Forensic Investigation of Crimes Against Children ในที่ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ The 4th ASIAENGAGE REGIONAL CONFERENCE 2018 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ข้อมูลโดย : Mass Com CMU
แกลลอรี่