การประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process; AHP) เพื่อช่วยผู้ตัดสินใจหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด

28 ธันวาคม 2564

คณะเกษตรศาสตร์

ในการตัดสินใจในเรื่องหนึ่ง ๆ ผู้ตัดสินใจอาจเกิดความลังเลในการตัดสินใจ งานวิจัยชิ้นนี้ได้นำเสนอการประยุกต์ใช้กระบวนการลำดับชั้นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Hierarchy Process; AHP) เพื่อช่วยผู้ตัดสินใจหาคำตอบที่เหมาะสมที่สุด โดยมีกรณีตัวอย่าง คือ การตัดสินใจในการลงทุนในตลาดทุน

ตีพิมพ์ในวารสาร Mathematics

ติดตามอ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://www.mdpi.com/2227-7390/9/20/2636

#คณะเกษตรศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#ภาควิชาพัฒนาเศรษฐกิจการเกษตร
#CMU #ChiangMaiUniversity #มช #มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
#มหาวิทยาลัยเชียงใหม่มหาวิทยาลัยชั้นนำที่รับผิดชอบต่อสังคมและการพัฒนาที่ยั่งยืน #CMUSDGs #CMUSDG1 #CMUSDG2 #CMUSDG3

แกลลอรี่