คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

10 เมษายน 2562

คณะวิทยาศาสตร์

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์ ตำแหน่งเลขที่ E180152 เพื่อปฏิบัติงานด้านเครื่องมือวิทยาศาสตร์ Nuclear Magnetic Resonance Spectrometer (NMR) อัตราเงินเดือน 17,060.- บาท จำนวน 1 อัตรา สังกัดงานบริหารงานวิจัย บริการวิชาการและวิเทศสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์

รายละเอียด คลิก