อาจารย์คณะสัตวแพทยศาสตร์ ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ “ช้างทองคำ” ผู้มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาประจำปี 2565

6 มกราคม 2566

คณะสัตวแพทยศาสตร์

คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ขอแสดงความยินดีกับ

ผศ.น.สพ.ดร.อนุชา สธนวงศ์

อาจารย์สังกัดภาควิชาชีวศาสตร์ทางสัตวแพทย์และสัตวแพทย์สาธารณสุข ในโอกาสได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

“ช้างทองคำ”

รางวัลอาจารย์ผู้ที่มีผลงานดีเด่นในการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมแก่นักศึกษาประจำปี 2565

แกลลอรี่