คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566

20 กรกฎาคม 2566

คณะพยาบาลศาสตร์


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรันธรณ์ จงรุ่งโรจน์สกุล ผู้ช่วยคณบดีด้านพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้การศึกษาปริญญาตรีและเชื่อมโยงการศึกษาสู่สากล พร้อมด้วยบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีหล่อเทียนและสมโภชเทียนพรรษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2566 จัดโดย คณะกรรมการดำเนินงานด้านส่งเสริมศาสนา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม ตลอดจนทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในวันเข้าพรรษา ประจำปี 2566 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 20 กรกฎาคม 2566

แกลลอรี่