ต้อนรับคณะดูงานจากหลักสูตรเศษฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

2 พฤศจิกายน 2565

วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี

อาจารย์ ดร.ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ รองคณบดีวิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยีและ เจ้าหน้าที่ศูนย์ China Intelligence Center (CIC) ต้อนรับคณะนักศึกษาจาก หลักสูตรเศษฐศาสตร์บัณฑิต สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ศึกษาดูงานเกี่ยวกับรูปแบบการค้าและการลงทุนในต่างประเทศ โดยศูนย์ China Intelligence Center (CIC) ได้นำเสนอตัวอย่างช่องทางการค้าขายในประเทศจีนเป็นตัวอย่าง เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2565 ณ วิทยาลัยศิลปะ สื่อ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
แกลลอรี่