พิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย

23 กันยายน 2565

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีเทิดพระเกียรติสมเด็จพระมหิตลธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก พระบิดาแห่งการแพทย์แผนปัจจุบันของไทย โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประธานในพิธีกล่าวเปิดและกล่าวถวายราชสดุดี พร้อมด้วย ศาสตราจารย์(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และผู้บริหารจาก 7 คณะ 1 สถาบัน วิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีฯ ณ ห้องประชุมชั้น 15 อาคารเฉลิมพระบารมี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2565 โดยภายในงานมีพิธีมอบโล่เกียรติยศ และทุน “กองทุนหมอเจ้าฟ้า ", ฉายวีดิทัศน์ และมอบโล่ศิษย์เก่าดีเด่น สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, พิธีมอบทุนการศึกษา “กองทุนหมอเจ้าฟ้า ๒” คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวง นราธิวาส ราชนครินทร์ แก่นักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ, พิธีมอบโล่และเกียรติบัตร ขอบคุณหน่วยงานที่บริจาคโลหิตให้แก่คณะแพทยศาสตร์ และพิธีมอบรางวัล “ศาสตราจารย์ นายแพทย์บุญสม มาร์ติน”
แกลลอรี่