ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ ใส่ชุดเมือง "เเต่งหย้องคัวงาม ตามสมัย ปี๋ใหม่เมือง"

5 เมษายน 2566

สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและล้านนาสร้างสรรค์

ปี๋ใหม่เมืองนี้ พิพิธภัณฑ์เรือนโบราณล้านนา สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมเเละล้านนาสร้างสรรค์ มช. ขอเชิญร่วมสืบสานประเพณีสงกรานต์ ปีใหม่ ใส่ชุดเมือง
"เเต่งหย้องคัวงาม ตามสมัย ปี๋ใหม่เมือง"
.
ล้านนา มีพัฒนาการทางสังคมเปลี่ยนเเปลงไปตามยุคสมัย ตลอดระยะเวลามีกลุ่มคนต่างถิ่นเข้ามาอยู่อาศัย ได้นำศิลปวัฒนธรรม ความรู้ใหม่ๆ เข้ามาเผยเเพร่ด้วย ทำให้เกิดการผนวกกลืนร่วมสร้างอัตลักษณ์ทางสังคม วัฒนธรรม เเละการเเต่งกายที่ผสมผสานกันอย่างลงตัว
- เสื้อบ่าห้อย กับซิ่นต๋า เป็นชุดลำลองสำหรับใส่อยู่บ้านหรือใส่ในชีวิตประจำวัน
- เสื้อเเขนกระบอกสีขาว ใส่ซิ่นต๋าผ้าไหม ห่มผ้าสะหว้ายเเล่ง เป็นชุดสุภาพเหมาะกับการใส่ไปทำบุญที่วัด
- เมื่อชาวตะวันตกเข้ามา ชาวล้านนาได้รับเอาเสื้อลูกไม้มาใส่กับซิ่นต๋าผ้าไหม ซึ่งเป็นชุดที่นิยมในกลุ่มคหบดี หรือเรียกว่าพ่อนายแม่นาย
- ผู้หญิงใส่เสื้อแขนกระบอก ซิ่นตีนจก ห่มผ้าสะหว้ายแล่ง ผู้ชายใส่เสื้อแขนยาว เตี่ยวสะดอ พาดไหล่ด้วยผ้าเช็ด เป็นชุดสุภาพที่ใช้ใส่ไปงาน
- ช่วงรัชกาลที่ 6 ล้านนาถูกรวมเข้ากับสยาม จึงมีรูปแบบการแต่งกายผสมผสานระหว่างตะวันตก (ยุคแกสบี้) และสยาม โดยสวมเสื้อและผ้าซิ่นไหมเพียงครึ่งน่อง
.
ฮ่วมใจ๋เเต่งหย้องคัวงาม ตามสมัย ปี๋ใหม่เมืองกั๋นนักๆเน่อเจ้า
แกลลอรี่