เริ่มแล้ว CMU Science Camp ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ ครั้งที่ 43

23 เมษายน 2567

คณะวิทยาศาสตร์

           ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ภควรรณ พวงสมบัติ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดค่าย CMU Science Camp #43 ค่ายค้นฝันปั้นนักวิทย์ ตอน Exploring Science with AI เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2567 ณ ห้องบรรยาย SCB2100 อาคาร 40 ปี คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งจัดโดย คณะวิทยาศาสตร์ ร่วมกับ ชมรมวิชาการ สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 23-27 เมษายน 2567

CMU Science Camp #43 จัดขึ้นเพื่อนำนักเรียนชั้น ม.4-5-6 ที่ผ่านการคัดเลือกจากทั่วประเทศ มาร่วมทำกิจกรรมทางวิทยาศาสตร์ เพื่อฝึกฝนทักษะ ประสบการณ์ และสร้างทัศนคติที่ดีต่อการเรียน และการประกอบอาชีพทางวิทยาศาสตร์ ตลอดจนสร้างแรงบันดาลใจในการศึกษาวิทยาศาสตร์ขั้นสูง โดยนักเรียนที่เข้าค่ายตลอดทั้ง 5 วัน จะได้ทำกิจกรรมเสริมทักษะทางวิทยาศาสตร์หลายด้าน ทั้งการนำเสนอโจทย์ปัญหา การประดิษฐ์คิดค้น การทดลอง รวมทั้งกิจกรรมสันทนาการ ทัศนศึกษา และอื่นๆ

ติดตามข่าวสารการจัดกิจกรรมได้ที่ http://scicamp.science.cmu.ac.th และ https://www.facebook.com/cmuscicamp
แกลลอรี่