การรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์

28 กุมภาพันธ์ 2566

ศูนย์สื่อสารองค์กรและนักศึกษาเก่าสัมพันธ์

          คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลที่มีความสนใจเข้ารับการพิจารณาเป็นผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณบดีคณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครระหว่างวันที่ 15 มีนาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. ถึง วันที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 16.30 น.

           ผู้สนใจยื่นสามารถยื่นใบสมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ งานกำหนดและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง กองบริหารงานบุคคล สำนักงานมหาวิทยาลัย โทร. 0-5394-1119 หรือเว็บไซต์ https://hr.oop.cmu.ac.th/

           อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news-1183

ข้อมูลโดย : https://hr.oop.cmu.ac.th/data/news/news-1183